اولین واکنش سانسوری صداوسیما در شبکه نمایش خانگی / حذف بهاره رهنما از پلتفرم ها

اولین واکنش سانسوری صداوسیما در شبکه نمایش خانگی / حذف بهاره رهنما از پلتفرم ها

سینماناب: ساترا نسبت به بخشی از مجموعه «شام ایرانی» که در آن توسط یکی از بازیگران به یکی از اقوام ایرانی توهین شده بود واکنش نشان داد.