تابش پاسخ یک نامه اعتراضی را داد / هیچ سینماگری در شورای تصویب فیلمنامه‌های فارابی عضو نیست

تابش پاسخ یک نامه اعتراضی را داد / هیچ سینماگری در شورای تصویب فیلمنامه‌های فارابی عضو نیست

30نماایران: روز گذشته یک کارگردان (اصغر نعیمی) با انتشار بیانیه ای اعتراضی در یک کانال تلگرامی، خواستار شفافیت شوراهای تصویب فیلمنامه شد که با واکنش علیرضا تابش؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مواجه شد.