عملکرد مالی فارابی در سال ۹۸ اعلام شد / جشنواره سی و هشتم از شش میلیارد عبور کرد

عملکرد مالی فارابی در سال ۹۸ اعلام شد / جشنواره سی و هشتم از شش میلیارد عبور کرد

سینماناب: در حالی عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در سال 98 از سوی سازمان سینمایی در راستای سیاست شفاف سازی منتشر شد که ریز هزینه های جشنواره سی و هشتم فیلم فجر هم از محل بودجه بنیاد هزینه شده است و علی رغم وعده های ابراهیم داروغه زاده (دبیر جشنواره) در کنترل هزینه ها اما این جشنواره شش میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه برگزاری اش شده است.