«بنفشه آفریقایی» به پایان نزدیک شد

«بنفشه آفریقایی» به پایان نزدیک شد

30نماایران:دومین ساخته بلند سینمایی مونا زندی حقیقی که فیلمبرداری آن از آبان ماه در آمل آغاز شده است، از «زنگاری» به «بنفشه آفریقایی» تغییر نام داد و اواسط هفته جاری به پایان خواهد رسید.