کیومرث پوراحمد با بهرام عظیمی همبازی شد! / «جمشیدیه» به صدا رسید

کیومرث پوراحمد با بهرام عظیمی همبازی شد! / «جمشیدیه» به صدا رسید

30نماایران: کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی از کارگردانان سینمای ایران در تجربه ای تازه جلوی دوربین «جمشیدیه»؛ فیلم یلدا جبلی رفتند.