پایانی برای یک انتظار ۲۷ ساله / آیا اسکار به فیلم ترسناک توجه می کند؟!

پایانی برای یک انتظار ۲۷ ساله / آیا اسکار به فیلم ترسناک توجه می کند؟!

30نماایران: به فاصله چند ساعت مانده تا شروع مراسم آکادمی اسکار و در میان همه گمانه زنی ها در بخش بهترین فیلم صحبت بر سر فیلم هایی است که توانسته اند مسیر کسب جوایزشان را هموارتر رفته باشند و اسکار می تواند با دیدن یک مسیر پرافتخار انتخاب راحت تری داشته باشد اما فارغ از همه این گمانه زنی ها نزدیک و مشابه می خواهیم در 30نماایران از فیلمی بگوییم که می تواند پایانی باشد برای یک انتظار 27 ساله برای توجه دوباره به فیلم هایی که در ژانر ترسناک ساخته شده اند.