استارت نخستین جشنواره تخصصی بانوان کارآفرین

استارت نخستین جشنواره تخصصی بانوان کارآفرین

سینماناب: اولین جشنواره فرهنگی بانوان کارآفرین(ایران بان‌نو) با هدف تقویت نظام خانواده و حمایت از کارآفرینی بانوان ایران زمین برگزار میشود.