پنج بازیگر همزمان در دو فیلم در حال اکران!

پنج بازیگر همزمان در دو فیلم در حال اکران!

30نماایران: با آغاز اکران عمومی «تگزاس» از امروز، حمید فرخ نژاد و پژمان جمشید هم به جمع بازیگران دو فیلمه آمدند.