بعد از انقلاب های جنسی پِسر شمقدری/ یک مستندساز سراغ پورن استار آمریکایی رفت! + پوستر

بعد از انقلاب های جنسی پِسر شمقدری/ یک مستندساز سراغ پورن استار آمریکایی رفت! + پوستر

سینماناب (30نماایران): در حالی که حسین شمقدری توانست چندین مستند درباره مسائل جنسی در خارج از کشور بسازذ، حالا خبر رسیده که یک مستندساز سراغ پورن استارهای آمریکایی رفته است.