در خانه سینمای ایران فیلم خارجی ببینید!

در خانه سینمای ایران فیلم خارجی ببینید!

سینماناب (30نماایران): مدتی است که برنامه اکران فیلم های خارجی توسط برخی منتقدان و سینماها برگزار می شود و هرکدام از این برنامه ها مخاطب های جدی خودشان را پیدا کرده اند اما در این میان خانه سینما هم با برنامه «کانون فیلم» از زمان شروع به کارش تلاش کرده است تا فیلم های مهمی از سینمای ایران را در محل خانه سینما نمایش دهد.