تنفس اکبرعالمی با دستگاه در بیهوشی

تنفس اکبرعالمی با دستگاه در بیهوشی

سینماناب: اکبر عالمی اگرچه هنوز بیهوش است و با دستگاه تنفس می‌کند، اما با افزایش سطح اکسیژن و پلاکت‌های خون نسبت به روزهای گذشته کمی بهتر شده است.