اعتراض یک انجمن خانه سینما به دبیر جشنواره برای انتخاب داوران!

اعتراض یک انجمن خانه سینما به دبیر جشنواره برای انتخاب داوران!

30نماایران:رییس انجمن عکاسان سینمای ایران اعلام کرد انجمن نسبت به ترکیب داوران بخش تبلیغات سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و مشورت نکردن مسئولان جشنواره با انجمن معترض است.