چرا عزت‌الله انتظامی در هر محفلی شرکت نمی‌کند؟

چرا عزت‌الله انتظامی در هر محفلی شرکت نمی‌کند؟

30نماایران: مجید انتظامی؛فرزند عزت الله انتظامی گفت: دلیل اینکه آقای بازیگر این روزها دوست ندارد در هر محفلی حاضر شود این است که نمی‌خواهد دوستدارانش او را با ویلچر و در چنین وضعیتی ببینند.