انتخابات خانه سینما بدون گزارش مالی به صنوف در حیاط فارابی با گزینه های روی میز!

انتخابات خانه سینما بدون گزارش مالی به صنوف در حیاط فارابی با گزینه های روی میز!

سینماناب: امروز قرار است در حیاط بنیاد سینمایی فارابی انتخابات هیات مدیره خانه سینما برگزار شود، از شب گذشته هم لیستی از نمایندگان صنوف برای این انتخابات اعلام شده است، انتخاباتی که شنیده می شود به بهانه کرونا، گزارش مالی به صنوف انجام نخواهد شد و صرفا انتخابات برگزار می شود.