امیرخان در مسیر فارست گامپ شدن!

امیرخان در مسیر فارست گامپ شدن!

30نماایران:امیر خان بازیگر مشهور بالیوود در بازسازی فیلم «فارست گامپ» در نقش اصلی ظاهر می‌شود.