عکسهای امیرحسین غضنفری از نشست خبری رییس سازمان سینمایی

عکسهای امیرحسین غضنفری از نشست خبری رییس سازمان سینمایی

30نماایران:گزارش تصویری امیرحسین غضنفری از اولین نشست خبری محمدمهدی حیدریان؛ رییس سازمان سینمایی که صبح یکشنبه بیستم اسفندماه در محل وزارت ارشاد برگزار شد.