شایعه درگذشت تتلو همزمان با محمدرضا شجریان!

شایعه درگذشت تتلو همزمان با محمدرضا شجریان!

سینماناب: در حالی که رسانه های مختلف رسمی و غیررسمی چند روزی است در گیر و دار خبر فوت محمدرضا شجریان هستند اما در سوی دیگر خبر درگذشت تتلو هم از دیگر خبرهایی است که این روزها منتشر می شود.