مدیرعامل اسبق انجمن سینمای دفاع مقدس از اوج گلایه کرد!

مدیرعامل اسبق انجمن سینمای دفاع مقدس از اوج گلایه کرد!

30نماایران:محمدحسین نیرومند مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس گفت:وقتی کلا انجمن سینمای دفاع مفدس در سازمان اوج حل شود نتیجه همان می شود که تولیدات انجمن نیز به نام اوج عرضه شود.