روزهای پایانی انتظار / تعداد بینندگان اولین تریلر فصل آخر «بازی تاج و تخت» اعلام شد

روزهای پایانی انتظار / تعداد بینندگان اولین تریلر فصل آخر «بازی تاج و تخت» اعلام شد

30نماایران: اولین تریلر فصل هشتم این سریال مورد انتظار بیش از ۸۱ میلیون بار تماشا شده است.