ستاره لالالند در یک لایو اکشن

ستاره لالالند در یک لایو اکشن

30نماایران:کریگ گیلسپی مذاکرات خود با کمپانی والت دیزنی را برای قبول کارگردانی فیلم Cruella با بازی اما استون آغاز کرده است.