انتشار عکسی که  ۱۵۰ هزار دلار روی دست «جنیفر لوپز» گذاشت!

انتشار عکسی که ۱۵۰ هزار دلار روی دست «جنیفر لوپز» گذاشت!

30نماایران(سینماناب):عکس که پاپاراتزی خوش شانس از جنیفر لوپز انداخته بود، برایش شانسی به ارزش 150 هزار دلار به دنبال داشت.