هنرمند ترس و اضطراب ۱۲۰ ساله شد/ یادداشت مسعود فراستی به این بهانه

هنرمند ترس و اضطراب ۱۲۰ ساله شد/ یادداشت مسعود فراستی به این بهانه

30نماایران(سینماناب):آلفرد هیچکاک سلطان دلهره در سینما امروز اگر همچنان زنده بود، ۱۲۰ ساله میشد. فیلمسازی که با تکیه بر احاطه اش بر عناصر سینمایی، فیلم هایی با امضای مشخص خود می ساخت که در آنها بیش از آنکه جزییات جنایت و خونریزی به نمایش درآید، تعلیق ایجاد میشد تا دلهره ایجاد کند.دیروز سالروز تولد هیچکاک بود که در سال 1980 چشم از جهان یست اما آثار او همواره با چشمانی باز راهگشای فیلمسازان سراسر جهان است. کارگردانی که هرگز جانشینی برایش در سینما نمی توان متصور بود.