ادامه دور انفعال/ یک پیشنهاد به سران خانه سینما و کارگروه های بیانیه!

ادامه دور انفعال/ یک پیشنهاد به سران خانه سینما و کارگروه های بیانیه!

سینماناب(30نماایران): در حالی که این روزها با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم اما همچنان خبر ادامه فیلمبرداری و رونمایی از گریم بازیگران فیلم ها هم در حال انتشار است و پاراگراف فیلمبرداری با مراقبت پزشکی هم به اخبار افزوده شده است اما حالا خانه سینما با تشکیل یک کارگروه تازه اقدام به شناسایی این پروژه ها کرده است.