شواهد رسوایی دونالد ترامپ از سوی یک بازیگر!

شواهد رسوایی دونالد ترامپ از سوی یک بازیگر!

30نماایران:وکیل استورمی دنیلز، ستاره پورنو می گوید با مطلبی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده به دنبال ارسال پیامی هشدارآمیز به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بوده است.