استارت ابراهیم حاتمی کیا برای یک پروژه تازه

استارت ابراهیم حاتمی کیا برای یک پروژه تازه

30نماایران: ابراهیم حاتمی‌کیا سنت یک‌سال در میان فیلم ساختن را با پیش تولید اثر جدیدش ادامه داد.