بازیگر «درحاشیه»: حس می کنم چیزی در زندگی ام کم است / به ازدواج جدی فکر می کنم

بازیگر «درحاشیه»: حس می کنم چیزی در زندگی ام کم است / به ازدواج جدی فکر می کنم

30نماایران: شبنم فرشادجو که به واسطه بازی در مجموعه «درحاشیه» مهران مدیری به شهرت رسید علی رغم اینکه سالها تجربه تئاتر داشت در مصاحبه ای از علایقش گفت.