نفشه ای برای سریال «ارباب حلقه ها»/ سه حلقه برای پادشاهان اِلف زیر آسمان!

نفشه ای برای سریال «ارباب حلقه ها»/ سه حلقه برای پادشاهان اِلف زیر آسمان!

30نماایران:شبکه آمازون با انتشار توییتی نقشه داستانی این سریال را منتشر کرده و تاکنون تئوری‌های مختلفی درباره داستان این سریال مطرح شده است.