استفاده از موج جشنواره فیلم فجر برای مسائل شخصی!

استفاده از موج جشنواره فیلم فجر برای مسائل شخصی!

30نماایران: احسان کرمی که امسال در جشنواره به عنوان یکی از مجریان نشست های خبری حاضر بود که با انتقادات بسیاری هم شیوه اجرایش مواجه شد، در گفتگو با اکثر رسانه های حاضر در جشنواره فیلم فجر از ممنوع التصویری اش در صداوسیما خبر داد.