چرا جواد عزتی از «آینه بغل» حمایت نکرد؟!

چرا جواد عزتی از «آینه بغل» حمایت نکرد؟!

30نماایران: منوچهر هادی؛ کارگردان «آیه بغل» که همواره در اینستاگرام گاه به تمجید بازیگرانی که با وی همکاری می کنند و گاه به تخریب و سرزنش منتقدان و بازیگران می پردازد با انتشار پستی از جواد عزتی گلایه کرد.