یک آگهی استخدام بازیگری متفاوت!

یک آگهی استخدام بازیگری متفاوت!

سینماناب:یک شرکت استعدادیابی نیوزلند آگهی‌ای برای استخدام بازیگران «با ظاهر غیرعادی» برای پیوستن به یک سریال تلویزیونی جدید از "ارباب حلقه‌ ها" منتشر کرده است.