این هشت فیلم شهاب حسینی را از فجر جدا کرد؟!

این هشت فیلم شهاب حسینی را از فجر جدا کرد؟!

30نماایران: بعد از اعلام اسامی فیلم های حاضر در بخش نگاه نو جشنواره، آنچه که مشخص شد، راه نیافتن فیلم های متقاضی با بازی شهاب حسینی به سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بود.بازیگری که روزگاری در هر دوره جشنواره، فیلم های مهمی را در بخش مسابقه داشت.