جای خالی جمع آوری دقیق آمار در سینمای ایران / ۲۶ میلیون نفر چطور شناسایی شدند!؟

جای خالی جمع آوری دقیق آمار در سینمای ایران / ۲۶ میلیون نفر چطور شناسایی شدند!؟

30نماایران: یازده ماه زمان زیادی برای سینمارفتن مردم کشوری است که 81 میلیون جمعیت دارد و از این میزان تنها 26 میلیون بلیت فروش رفته است که البته این به معنای حضور 26 میلیونی نیست و این از آمار بلیتی است که به فروش رسیده است و گزارش سازمان سینمایی درباره 26 میلیون نفر مخاطب توجیه ندارد، بلکه سینما یک تعدادی مشتری دارد که در هر دوره چندین فیلم را می بینند و هنوز سازمان سینمایی نتوانسته به یک آمار دقبق از تعداد مخاطبان سینمای ایران در طول یک سال برسد و شاید با اختصاص شماره ملی هر نفر روی بلیت بتوان به راحتی به تعداد شماره های منحصر به فرد رسید که در آمار دقیق شود و البته این دقیق شدن روی آمار باید در جشنواره فیلم فجر هم جدی گرفته شود که در هیچ دوره ای چه با شعار شفاف و چه با شعارهای دیگر، سابقه نداشته که دبیر جشنواره گزارش آماری مخاطب را منتشر کند.