تا اینجای کار / فیلم محبوب منتقدان جشنواره کن مشخص شد!

تا اینجای کار / فیلم محبوب منتقدان جشنواره کن مشخص شد!

30نماایران: فیلم «درد و شکوه» ساخته «پدرو آلمادوار» که در جشنواره کن رونمایی شده تاکنون بیشترین امتیازات را از میان ۷ فیلم نمایش داده شده در بخش رقابتی از نگاه منتقدان سینمایی به خود اختصاص داده است.