اتفاقی منحصر که در تاریخ اسکار به نام آلفونسو کوارون ثبت شد

اتفاقی منحصر که در تاریخ اسکار به نام آلفونسو کوارون ثبت شد

30نماایران:آلفونسو کوارون مکزیکی که انتظار می رفت فیلمش به عنوان اولین فیلم غیر انگلیسی که به اسکار بهترین فیلم در بخش اصلی هم برسد اما از سوی دیگر توانست در تاریخ اسکار جزو منحصرترین ها باشد و او تبدیل به نخستین فرد تاریخ سینما شد که اسکار بهترین فیلمبرداری را برای فیلمی که خودش کارگردانی کرده است دریافت می‌کند.