نوشته هایی با برچسب "آلفردهیچکاک"

پیشنهاد دهم فیلم سینماناب / مردعوضی – آلفرد هیچکاک؛ طاقت بیار و مرد باش

پیشنهاد دهم فیلم سینماناب / مردعوضی – آلفرد هیچکاک؛ طاقت بیار و مرد باش

سینماناب - #حمیدغفاریان: درمیان ویترین فیلم های معرفی شده در سینماناب، می خواهیم فیلمی خوش ریتم و بدون آزار و سرراست از آلفرد هیچکاک را معرفی کنیم که مانند دیگر آثار مهمش، مخاطب را وارد دنیای فیلم می کند به طوری که مخاطب لحظه به لحظه همراه فیلم و کارکترها می شود و این درگیر شدن با فیلم، یکی از جاذبه های جدی فیلم های آلفرد هیچکاک است که از استادی وی در تعلیق داستان، سرچشمه می گیرد و بخش مهمی از موفقیت وی از قرار گرفتنش کنار تماشاگر می آید.

فرصت ای کمیاب/ نمایش عمومی «پرندگان» هیچکاک روی پرده سینما

فرصت ای کمیاب/ نمایش عمومی «پرندگان» هیچکاک روی پرده سینما

30نماایران: فردا ساعت 19:30 در فرهنگسرای ارسباران فیلم سینمایی «پرندگان» آلفرد هیچکاک روی پرده خواهد رفت.