در مسیر آقای بازیگر ماندن

در مسیر آقای بازیگر ماندن

30نماایران- رامین کیانفر:انتظامی جزو بازیگرانی بود که برای خودش یک سری موتیف هایی داشت که می توانست در هر فیلم جزو نقطه عطف های او باشد، همکاری او با داریوش مهرجویی همواره خروجی درخشانی را به دنبال داشت و مهرجویی از او چهره هایی نمایان می کرد که می توانست کدهایی برای انتظامی باشد که تجربه کردن هر نقشی بدون رعایت اون پیش فرض های القا شده می تواند انتظامی را به درجه بالاتری از بروز توانایی برساند.