جیرانی به بی توجهی اش در برابر «حامد بهداد» پاسخ داد!

جیرانی به بی توجهی اش در برابر «حامد بهداد» پاسخ داد!

30نماایران: حامد بهداد که همواره در برنامه های سینمایی فریدون جیرانی حضور جدی داشته است، حالا برای بازی در یک فیلم از او روی آنتن شبکه دو دعوت شد.