شهاب حسینی: «آشغالهای دوست داشتنی» هدفی جز تاکید بر وحدت ملی ندارد / صابر ابر:آقا یا خانمِ […]، فیلمِ ما را نشان دهید!

شهاب حسینی: «آشغالهای دوست داشتنی» هدفی جز تاکید بر وحدت ملی ندارد / صابر ابر:آقا یا خانمِ […]، فیلمِ ما را نشان دهید!

30نماایران: در حالی که زمزمه های حضور فیلم «آشغالهای دوست داشتنی» در جشنواره سی و ششم فیلم فجر به گوش می رسد،امروز دو بازیگر این فیلم در اقدامی خودجوش از این فیلم حمایت کردند.