روایت آزاده نامداری از تحویل نگرفتن یک جوان متولد ۶۸ که مدیر شبکه سه شده!

روایت آزاده نامداری از تحویل نگرفتن یک جوان متولد ۶۸ که مدیر شبکه سه شده!

30نماایران: علی فروغی؛ مدیر شبکه سه که به واسطه چالشش با عادل فردوسی پور این روزها بیشتر شناخته شده است با حضورش در برنامه امروز «حالا خورشید» نسبت به برخی سوال های پیرامون مدیریتش پاسخ داد.