آرش خوشخو در گفتگو با ما: جشنواره ملی فجر در یک روز برگزار شود!/ هیات انتخاب ملاک سیاسی و سیاست زدگی را کنار بگذارد

آرش خوشخو در گفتگو با ما: جشنواره ملی فجر در یک روز برگزار شود!/ هیات انتخاب ملاک سیاسی و سیاست زدگی را کنار بگذارد

30نماایران (سینماناب): آرش خوشخو منتقد و سردبیر روزنامه «هفت صبح» در گفتگو با خبرنگار ما درباره هیات انتخاب این دوره جشنواره فیلم فجر که در حال تماشای فیلم ها هستند، گفت: می دانم هیات انتخاب کار سختی را در پیش دارد اما بهتر است که به کیفیت فیلم ها نگاه کند و از این ترس نداشته باشد که بعد از انتخاب واکنش ها چه خواهد بود. بهتر است ملاک سیاسی و سیاست زدگی را کنار بگذارند تا انتخاب ها به ابتذال کشیده نشود.