نوشته هایی با برچسب "آرای مردمی"

آرای مردمی به چهار رسید/ فیلم ها چطور از آرای مردمی کنار می روند؟!

آرای مردمی به چهار رسید/ فیلم ها چطور از آرای مردمی کنار می روند؟!

30نماایران:نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز هفتم جشنواره فیلم فجر (1397/11/16) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.

«چهارراه استانبول» از آرای مردمی کنار رفت

«چهارراه استانبول» از آرای مردمی کنار رفت

30نماایران:نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز نهم جشنواره فیلم فجر (1396/11/20) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.

نیمی از فیلم های جشنواره در آرای مردمی!

نیمی از فیلم های جشنواره در آرای مردمی!

30نماایران:نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز چهارم جشنواره فیلم فجر (1396/11/15) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.