شبکه سه به آخر خط رسید! / پُست هایی برای پرش

شبکه سه به آخر خط رسید! / پُست هایی برای پرش

سینماناب: شبکه سه این روزها دوران عجیبی را سپری می کند و پست های مختلف این شبکه، تبدیل به پلکانی برای پرش برخی افراد شده است که پیش از این کارشان تلاش برای توقف نمایش یک فیلم از سینمای ایران بود و حالا در پست های مختلف سازمان صداوسیما در حال جابجا شدن هستند تا به جایگاه مورذ انتظارشان دست یابند.