لایو دو نفره احسان علیخانی و وزیر بهداشت برای عصرجدید!

لایو دو نفره احسان علیخانی و وزیر بهداشت برای عصرجدید!

سینماناب: شب گذشته در اتفاقی کمیاب، احسان علیخانی توانست تا وزیر بهداشت را روی لایو اینستاگرامی اش بیاورد و درباره تولید دوباره «عصرجدید» با وی گفتگو کند، این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که همچنان خطر شیوع ویروس کرونا وجود دارد و همچنان مراکز مهم تری نسبت به برنامه عصرجدید، بازگشایی نشده است.