مهناز افشار به حمایت از حضور زنان در ورزشگاه به «آبی به رنگ آسمان» پیوست

مهناز افشار به حمایت از حضور زنان در ورزشگاه به «آبی به رنگ آسمان» پیوست

30نماایران:مهناز افشار؛بازیگر سرشناس سینمای ایران به فیلم «آبی به رنگ آسمان» پیوست.