چاپ
یک یادداشت بامزه از حکایت گزارش فینال عادل فردوسی پور در پیج AFC / بابا اینها دیگر خیلی نامردند، برمی دارند کارمند دون پایه شما را می برند برای گزارش بازی….

سینماناب: در حالی که عادل فردوسی‌پور به دعوت ای‌اف‌سی و برای گزارش بازی فینال از اینستاگرام رسمی ای‌اف‌سی که به صورت زنده پخش خواهد شد فردا وارد دوحه می شود، کیوان کثیریان؛ روزنامه نگار و نویسنده سینمایی با انتشار یادداشتی با لحن طنز نسبت به این خبر واکنش نشان داد.

به گزارش سینماناب، کیوان کثیریان نوشت: آخ آخ آقا فروغی. باز کار از مدار شما خارج شد. این بار دست استکبار از آستین ای‌اف‌سی درآمد تا یک ضربه مهلک دیگر بر پیکر نحیف شبکه مظلوم شما وارد شود. بابا اینها دیگر خیلی نامردند. بر می‌دارند کارمند دون پایه شما را می‌برند برای گزارش بازی فینال باشگاه‌های آسیا، بدون اجازه. اصلا چه معنی دارد ای‌اف‌سی کارش از مدار فروغی خارج شود؟ مدار فقط مدارِ آقا فروغی. اصلا چه معنی دارد کسی خارج از مدار فروغی کاری بکند؟ مگر اینها نمی‌دانند خشم فروغی یعنی چه؟ مگر نمی‌دانند مرکز دنیا کجاست؟ مگر نمی‌دانند سلطان رسانه کیست؟ اصلا چه معنی دارد عادل بدون اجازه سلطان رسانه، لب از لب باز کند؟ گزارش کند؟ آن‌هم در لایو اینستاگرام؟ نه بابا؟ چه غلط‌های اضافه؟ آقا فروغی، به نظر من بیا و این بار نه تنها فوتبال صدوبیست را هم از این عادلِ خارج از مدار بگیر، بلکه به یک گوشمالی مفصل هم برای ای اف سی فکر کن. اصلا بیا یک برنامه ویژه با اجرای میثاقی جان بگذار و همزمان با گزارش عادل، پخش کن تا همه بفهمند دنیا دست کیست، بفهمند مرکز عالم کجاست، اصلا بیا سه سوته اینستاگرام را فیلتر کن، تا اینها بفهمند یک من ماست چقدر کره دارد، بفهمند با دم شیر نباید بازی کرد. بعله سلطان. تو می‌تونی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :