چاپ
چرخش نخبگان؛ حلقه مفقوده سازمان سینمایی دولت تدبیروامید!

سینماناب: مطالبه در حوزه فرهنگ از دولتی که فشل ترین دولت به لحاظ کنترل وضعیت اقتصادی و معیشت مردم طی سالهای بعد از انقلاب است، شاید در این ماه های آخر، مطالبه به موقعی نباشد اما حالا کارنامه چند دوره چرخش مدیران سازمان سینمایی قابل نقد و تحلیل است.

به گزارش سایت سینماناب، حجت الله ایوبی اولین رییس سازمان سینمایی در این دولت محسوب می شود که فعالیتش در این حوزه محدود به بازگشایی خانه سینما و راه اندازی دورهمی های بودجه بگیر مانند تفکیک جشنواره جهانی از ملی، مدرسه ملی سینما و هنروتجربه بود که حتی طرح های کوچکش هم مانند سینماکارت با رفتنش به فراموشی سپرده شد، چه برسد تغییر مسیر و تلاش برای بهبود یا حذف آنها!

استفاده وی از کارمندان و مدیران تلویزیونی مانند جعفری جلوه و احسانی باعث شد که خیلی زود، آنها در برابر پیشنهاد مدیریت شبکه های دو و نسیم به ماموریت خود پایان دهند و به تلویزیون بازگردند و چالش های مدیریت سینما را بیش از این تجربه نکنند، حالا با یه  نگاه به دور و اطراف، ایوبی مسئول دفترش را به مدیریت انجمن سینمای جوان و یکی دیگر را به معاونت اداره نظارت و ارزشیابی منصوب کرد.

با برکناری ایوبی و روی کارآمدن مشاور وزیر ارشاد، محمدمهدی حیدریان از مدیران دهه ۶۰ از ساختمان روبروی وزارت خانه به سازمان سینمایی آمد و حالا کار مدیریت بسته و آرام وی آغاز شد و خروجی آن هم تغییر در معاونت اداره نظارت بود که باز هم با یه نگاه به اطراف، ابراهیم داروغه زاده که در فارابی حضور داشت و دم دست ترین آدم بود به عنوان معاونت اداره نظارت و دبیر جشنواره با ماموریت کوچک سازی آن منصوب شد.

وقتی بحث برکناری مدیران بازنشسته از دستگاه های دولتی مطرح شد، سینما هم باید به ناچار دچار تغییر می شد و در این میان حالا وزیر ارشاد باید نیم نگاهی به سینما می انداخت و بازهم با یک نگاه به دست راستش، حسین انتظامی را دید که مشاور وزیر ارشاد بود و حالا باید از ساختمان وزارت خانه به ساختمان روبرویی نقل مکان کرد.

انتظامی که بدون ادعا وارد شد و با پشتوانه سابقه مطبوعاتی اش و سیاست های وزارت ارشاد، شروع به شفافیت در حوزه های مالی کرد و با یه جابجایی در ساختار مدیریتی، طباطبایی نژاد را از مرکز گسترش به معاونت ادراه نظارت را آورد تا این صندلی همچنان جذاب ترین تغییر در مدیریت باشد، طباطبایی نژاد هم با ماموریت به سازمان سینمایی از صداوسیما آمد که روز گذشته پایان ماموریتش اعلام شد و حالا این کارمند باید به صداوسیما بازمی گشت و حالا می ماند صندلی مدیریت اداره نظارت و ارزشیابی که انتظامی هم با همان سیستم قبلی و نگاهی به اطراف سعید رجبی فروتن را به اداره نظارت آورد و طباطبایی نژاد خارج شده از سازمان سینمایی را به دبیری جشنواره فیلم فجر منصوب کرد تا همچنان فرد نزدیک به سازمان سینمایی بماند و در خروجی پروانه ساخت هم نام ابراهیم داروغه زاده به عنوان تهیه کننده سینما معرفی شد!!!! این همان چرخش معیوب مدیران سازمان سینمایی است که طی این دولت شاهدش بودیم و چرخش نخبگان و عدم حضور نیروهای جوان و تازه در آن باعث شده تا فضای بسته مدیریت سینما در دولت تدبیروامید همچنان حفظ شود، حتی در ماه های روبه پایانی این ساختار معیوب!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :