چاپ
چرا بساط «هنروتجربه» در اکران آنلاین پهن نمی شود؟!

سینماناب: با اکران آنلاین «خروج» و «طلا» که با قاچاق فیلم هم همراه بود، موجی از اظهارنظرهای احساسی به راه افتاد و فضایی دو قطبی را پیرامون این شیوه از اکران به راه انداخت به طوری که رسانه «سینماناب» از ابتدا نسبت به این تصمیم و خطرات آن برای بخش خصوصی و بدنه سینمای ایران، مطالبی را منتشر کرد اما حالا وقت آن رسیده است که این طرح اکران آنلاین را برای یک گروه پرهزینه دولتی مناسب بدانیم.

به گزارش سایت سینماناب، این روزها می بینیم که یکی از مدیران ابتدایی گروه دولتی «هنروتجربه» در زمان حجت اله ایوبی در اظهاراتی مخالفت خود را با اکران آنلاین مطرح کرده است، اظهاراتی که با مسئولیت وی در یکی از دفاتر پخش بی ارتباط نیست اما جدای از اظهارات این متصدی سابق هنروتجربه و کارشناس فعلی، اکنون حسین انتظامی می تواند بدون جاروجنجال، بساط یکی از بودجه بگیران، اطرافش را جمع کند و تمرکزش را روی مسائل مهم تری در سینمای ایران در این فرصت باقی مانده قرار دهد.

اکران آنلاین که با حمایت عده ای روبرو شده است، می تواند دستاوردی برای فیلمسازان ضدمخاطب شود که دست شان در جیب دولت است و در این چرخه معیوب همچنان تنفس می کنند اما حداقل با ادامه حضورشان  به ظرفیت اکران سینماها ضربه وارد نکنند و در اولین مواجهه، هزینه حقوق چندیدن کارمند ، ماهنامه،سایت و پشتیبانی را جمع کرد و در مسیر اصلی سینما، هزینه کرد.

حال که سازمان سینمایی حامی اکران آنلاین است، بهتر است تا خودش هم وارد میدان شود و یک گروه پخش دولتی یارانه بگیر را تغییر مسیر دهد تا دستاوردی برای تیم مدیریتی حسین انتظامی در این مدت باقی مانده، محسوب شود.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :