لتیان؛ زیرپوست تقلب!

سینماناب - رامین کیانفر: «لتیان» به عنوان اولین تجربه فیلمسازش (علی تیموری)، از آن دست فیلم هایی است که جدای از شوراهای ساخت و نمایش در ذهن سازنده اش و نویسندگانش سانسور شده است، سانسور به معنای تنبلی در اجرا و ساخت اتمسفر درون فیلم که باعث شده ما با فیلمی سراسر خنثی و ترسو مواجه باشیم که حتی نمی تواند موقعیت های بحرانی اش را در ساختار درستش به تصویر بکشد.

«لتیان» با الگوبرداری از فیلم هایی چون «درباره الی» برای قرار گیری آدم ها در یک سفر که مانند فیلم فرهادی هم به همت یکی از خانم های جمع انجام می شود و خلق موقعیت های ساده انگارانه از یک سفر دست جمعی که نهایتا به جوجه سیخ زدن منتهی می شود! می خواهد به یک سرانجام تلخ برسد برای زدن یک قشر خاص از جامعه که قدرت و پول دارند اما این عقده گشایی نه فیلم شده است و نه سینما! بلکه با یک اثر سراسر شلخته مواجه هستیم.

سلما با بازی پریناز ایزدیار به تازگی با طاها (امیرجدیدی) که جزو آقازاده های پولدار است آشنا می شود که هر کدام از طبقه مدرن جامعه هستند، فیلم مانند همان الگوریتمی که اشاره شد از شروع سفر دوستان قدیمی آغاز می شود که از قضا یکی از آنها همسر سابق سلما بوده است و حالا می خواهد عشق قدیمی خود را برگرداند…..

 هر مخاطب از دیدن یک فیلم به دنبال رسیدن به کشف و قرار گیری در یک تجربه است که تا ساعت ها و در مثال درخشانش ماه ها و سال ها درگیر آن فیلم شود اما «لتیان» نمونه ای پر ادعا است که حتی امیرجدیدی که همه جا خوب است را هم خراب می کند و بازی اش در فیلم نمی نشیند به طوری که حتی در جاهایی مخاطب را پس می زند، این بسط شخصیتی را نه تنها در طاها اما در دیگر شخصیت های روی هوا دیگر هم می بینیم و این میزان درجا زدن یک فیلم جای سوال جدی دارد که چرا برای روزهای این سفر هیچ برنامه ای از سوی فیلمساز برای تعریف درست قصه با موقعیت های مختلف  ندارد و همه چیز در مشروب خوردن رضا (حسن معجونی) و نگاه ها و بازی بد علیرضا ثانی فر که بسیار بازیگر بدی هم است خلاصه می شود، این بازیگر در جشنواره اخیر هم چند فیلم داشت که در همه نمونه ها از بد هم بدتر بود و بهتر است بازی هم تیپ خودش مانند مهدی احمدی را در گذشته رصد کند تا به شمایل درست تری از خود برسد.

لتیان نمونه ای است برای تنها ساختن چیزی به نام فیلم!

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :