سلبریتی یعنی ….؟! / ببینید ویدیو نگرانی تام کروز از آینده صنعت سینما به بهانه عدم رعایت پروتکل ها توسط عوامل تولید «ماموریت غیرممکن»

سینماناب: در حالی که دیده می شود سلبریتی های وطنی بدون رعایت پروتکل ها در برنامه های گفتگو محور و فیلم های سینمایی در این شرایط حاضر می شوند تا به آن دستمزد برسند اما از آن سوی آب ها فریادهای دلسوزانه تام کروز برای آینده مبهم صنعت سینما جای تامل بیشتری دارد!!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :