دیالوگ روز / سرپیکو – سیدنی لومت

بعد مرگت یه روز چشاتو وا می کنی و می بینی توی همین اتاق ، با همین آدمای دور و برتی، اونوقت می فهمی که بردنت جهنم!

سرپیکو سیدنی لومت

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :